Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης

 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: “Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας του Ηλεκτροφωτισμού (Εθνικού -  Επαρχιακού Δικτύου),  διερεύνηση  δυνατότητας & τρόπων χρηματοδότησης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την συμβατική διαδικασία υλοποίησης για : α. αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών led σύγχρονης τεχνολογίας - εγκατάσταση συστημάτων Tηλεελέγχου / Τηλεδιαχείρισης των κυκλωμάτων φωτισμού, β. ετήσια συντήρηση δικτύου και γ.  παροχή smart υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων τηλεδιαχείρισης - ασφάλειας εγκαταστάσεων”.

  Έχει υποβληθεί στην ΕΓΣΔΙΤ, με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005 σαν ΣΔΙΤ.

 2. Δήμος Ερέτριας (ΣΔΑΕΚ): “Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕK) – Δημιουργία Ενεργειακού Γραφείου στην Νότια Εύβοια για την διενέργεια επενδύσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Υποδομών του Δήμου”.

 3. Δήμος Ερέτριας - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την Μελέτη - Ωρίμανση και Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

 4. Δήμος Σπάρτης - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την Μελέτη - Ωρίμανση και Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

  Έχει υποβληθεί στην ΕΓΣΔΙΤ, με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005 σαν ΣΔΙΤ.

 5. Δήμος Μεγαλόπολης - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), για ωρίμανση  - υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και την χρηματοδότηση μέσω του Jessica (συνέργεια TEC Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ).

 6. Δήμος Παπάγου_Χολαργού - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την Μελέτη - Ωρίμανση και Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

 7. Δήμος Βοίου - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας, για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”, (συνέργεια Epsilon – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΙΚΕ).

 8. Δήμος Βοίου (ΣΔΑΕΚ): “Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) & Ενεργειακό Γραφείο για την οργάνωση της υλοποίησης Έργων Ενεργειακής Απόδοσης στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα”, (συνέργεια Epsilon – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΙΚΕ).

 9. ΔΕΥΑ Ερέτριας: “Υπηρεσίες για την πλήρη αναδιοργάνωση των  υπηρεσιών, διαδικασιών  και λειτουργιών του Τομέα  Ύδρευσης, με σκοπό τη βελτίωση λειτουργίας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας”.

 10. ΔΕΥΑ Ζακύνθου: “Υπηρεσίες για την πλήρη αναδιοργάνωση των  υπηρεσιών, διαδικασιών  και λειτουργιών του Τομέα  Ύδρευσης - Αποχέτευσης, με σκοπό τη βελτίωση λειτουργίας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας”.

 11. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας): “Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - αποτύπωση αναγκών συντήρησης και λειτουργίας των  Αντλιοστασίων Άρδευσης Κωπαϊδας  αρμοδιότητας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  διερεύνηση  δυνατότητας και τρόπων χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την συμβατική διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας με αντικείμενο την : α. Αναβάθμιση ή αντικατάσταση  των υπαρχόντων αντλιοστασίων  άρδευσης  με νέα σύγχρονης τεχνολογίας και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης - εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου/τηλεδιαχείρησης των αντλιοστασίων, β. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία των αντλιοστασίων ,γ. ετήσια συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων”.

 12. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας): “Διερεύνηση της δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού), μεταξύ  πέντε (5) ΤΟΕΒ του Νομού Φθιώτιδας (Ανθήλης, Μεγ. Βρύσης - Ροδίτσας Αυλακίου, Ξυνιάδου, Μεξιατών - Βίστριζας), με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της  Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη”.

 13. Δήμος Αμαρουσίου - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) : “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

  Έχει υποβληθεί στην ΕΓΣΔΙΤ, με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005 σαν ΣΔΙΤ.

 14. Δήμος Λαυρεωτικής - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) : “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

 15. Δήμος Καρπενησίου - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) : “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”, (συνέργεια TEC Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ).

 16. Δήμος Φιλοθέης_Ψυχικού - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών” (συνέργεια με το Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη - 21 ΟΤΑ).

 17. Έχει υποβληθεί στην ΕΓΣΔΙΤ, με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005 σαν ΣΔΙΤ.

 18. Δήμος Χαλκηδώνας - Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ): “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities, για την ωρίμανση και την υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών”.

 19. Δήμος Κρωπίας : “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), για την καταγραφή των υποδομών Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας απεικόνισης δικτύου τηλεμετρίας”, (συνέργεια AKPG IKE).

 20. ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, σε θέματα κοστολόγησης - τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών Διαχείρισης Απορριμμάτων και δημιουργία Μοντέλου παρακολούθησης της διαδικασίας τιμολόγησης απορριμμάτων, (συνέργεια TEC Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ).

 21. Δήμος Μεγαλόπολης : “Καταγραφή υποδομών, έλεγχος εξοπλισμού - εγκαταστάσεων, έλεγχος επάρκειας για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με μόχλευση κεφαλαίων από τον Ιδιωτικό Τομέα”.

 22. ΔΕΥΑ Ιωαννίνων : “Αξιολόγηση των Οικονομικών - Λογιστικών Λειτουργιών & λοιπών Διαδικασιών της ΔΕΥΑΙ  : Σχέδιο Αναδιοργάνωσης : Οικονομικών -  Λογιστικών Λειτουργιών & Λειτουργικών Διαδικασιών”, (συνέργεια TEC Επιχειρηματικές Λύσεις ΑΕ).

 23. Δήμος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας : “Μελέτη για τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών της  επιχειρηματικότητας και την ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας του Δήμου”.

 24. ΑΘΜΟΝΟ ΑΕ : Εκτίμηση της αξίας αξιοποίησης του ακίνητου της ΕΤΕΒΑ σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές μεθόδους, για την υπό εκκαθάριση ΑΘΜΟΝΟ ΑΕ, Ανάπτυξη, Αξιοποίηση Ακινήτων.

 25. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ) : Τεχνοοικονομική Μελέτη - Παροχή Υπηρεσιών, σε θέματα επιχειρηματικότητας & διαχείρισης, με σκοπό την ανάπτυξη, την καλύτερη εκμετάλλευση του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (με αύξηση των εσόδων ή/και μείωση των δαπανών), την αποδοτικότερη διαχείριση της λειτουργίας, την ανάπτυξη δικτύου χορηγιών και την καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης προς την αγορά.

 26. Δήμος Σαρωνικού : Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Αφορά υπηρεσίες διοργάνωσης - διεξαγωγής ημερίδων ενημέρωσης και συμβουλευτικής για παιδιά από 13 έως 18 ετών (Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής).

 27. ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ : Σύγκριση απολογιστικών στοιχείων κόστους κλασσικών Δημόσιων Έργων - Εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη σύνδεση των μεγάλων  εκπτώσεων με υπερβάσεις του συμβατικού κόστους ή του χρόνου υλοποίησης στο Σύστημα Παραγωγής Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα.

 28. ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ : Μεθοδολογία - Μοντέλο κοστολόγησης & τιμολόγησης υπηρεσιών Υγειονομικής Ταφής και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων των ΦοΔΣΑ.

 29. Κοινοπραξία BYTE- INTRASOFT : Παροχή Υπηρεσιών (υπεργολαβία) για το : «Σχεδιασμό & Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 & του Ν.4018/2011», του «Πληροφοριακού Συστήματος Εκσυγχρονισμού της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής - Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια» της ΚτΠ.