Ιωάννης Γιάνναρος - Οικονομολόγος :

Συνοπτική αποτύπωση εμπειρίας :

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΑΜ 47923),
 • Μέλος του Μητρώου Μελετητών στο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΜ 25352), τάξη Πτυχίου Γ,  στις κατηγορίες 3 (Οικονομικές Μελέτες) και 5 (Επιχειρησιακή Έρευνα).

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε Διοίκηση Οργανισμών :

 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ 1990 - 1998 (Υπεύθυνος στον Τομέα : Βιομηχανικής Οργάνωσης - Δομικών Υλικών - Κατασκευών),
 • Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών – ΥΠΕΧΩΔΕ / ΙΟΚ - 1999 - 2006 (Γενικός Διευθυντής).
 • Διευθύνων Σύμβουλος ASE SYNERGY AE έως 5/2012: Εξειδίκευση στον Τομέα της Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στο Περιβάλλον (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ) και στην Οικονομική - Διοικητική Αναδιοργάνωση τους. υποχρεώσεων - Δημιουργία Ρευστότητας, των  Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • TEC ΑΕ  - Αντιπρόεδρος ΔΣ & Partner - Υπεύθυνος Τομέα:  Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση (έως 31/10/2015).
 • Water Waste & Energy Pr. Co. General Manager Yπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης (έως σήμερα).

Δραστηριότητες :

 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση – Υλοποίηση Έργων & Υπηρεσιών τους τομείς : α. Αναβάθμιση συστημάτων Οδοφωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης), β. Εξορθολογισμός λειτουργίας ΔΕΥΑ – Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης, γ. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Τιμολογιακή Πολιτική των ΦοΔΣΑ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Σχεδιασμός ανταποδοτικών υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας, με έμφαση σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δ. Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και Εμπορικές χρήσεις, με έμφαση στις Δημοτικές Αγορές – Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Επιχειρηματικά Πάρκα, κλπ ανταποδοτικές χρήσεις.
 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση για : κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση και διαχείριση των έργων ΣΔΙΤ ή και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων & Υπηρεσιών ή και Συμβάσεων ESCO.

Επικοινωνία : j.giannaros@wwe-esco.gr 

                   

 

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη Γ - Κατηγορία 5)

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη Γ - Κατηγορία 3)

Θεόδωρος (Άκης) Χαιδάκης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός :

Συνοπτική αποτύπωση εμπειρίας :

 • Διπλωματούχος Μηχανικός του Αριστοτέλειου (ΑΠΘ) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΑΜ 58135) και Μητρώου Μελετητών στο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΜ 25234), τάξη Πτυχίου Β, κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές  Μελέτες) και τάξη πτυχίου Α, στην κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες).

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε Διοίκηση Οργανισμών Αυτοδιοίκησης - ΔΕΚΟ  :

 • ΕΥΔΑΠ ( Σύμβουλος Διοίκησης),
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας),
 • ΔΕΥΑ Θήρας (Γενικός Διευθυντής),

Εξειδίκευση στον Τομέα της Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στο Περιβάλλον (Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ και στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης) και στην Οικονομική - Διοικητική –Τεχνική Αναδιοργάνωση τους.

Δραστηριότητες :

 • Σχεδιασμός - Υλοποίηση διαδικασιών για : Στρατηγική - Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση  των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδικασιών για την : Χρηματοοικονομική Διάρθρωση - Εξυγίανση - Χρήση Χρηματοδοτικών Εργαλείων - Εξοικονόμηση πόρων μέσω αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων - Δημιουργία Ρευστότητας, των  Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση – Υλοποίηση Έργων & Υπηρεσιών στους τομείς : α. Αναβάθμιση συστημάτων Οδοφωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης), β. Εξορθολογισμός λειτουργίας ΔΕΥΑ – Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης, γ. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Τιμολογιακή Πολιτική των ΦοΔΣΑ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Σχεδιασμός ανταποδοτικών υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας, με έμφαση σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δ. Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και Εμπορικές χρήσεις, με έμφαση στις Δημοτικές Αγορές – Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Επιχειρηματικά Πάρκα, κλπ ανταποδοτικές χρήσεις.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες : Μελέτης – Ωρίμανσης – Χρηματοδότησης για την κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση και διαχείριση  έργων ΣΔΙΤ ή και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών ή και Συμβάσεων ESCO.

Επικοινωνία : thaidakis@wwe-esco.gr 

               

 

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη B - Κατηγορία 9)

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη A - Κατηγορία 14)

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης

WW&E - Εγγραφή σε Μητρώο ESCOs

N. 3855/2010 - Υπουργική Απόφαση για Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (αριθμός 62 - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).