Ιωάννης Γιάνναρος - Οικονομολόγος :

Συνοπτική αποτύπωση εμπειρίας :

 • Απόφοιτος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΑΜ 47923),
 • Μέλος του Μητρώου Μελετητών στο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΜ 25352), τάξη Πτυχίου Γ,  στις κατηγορίες 3 (Οικονομικές Μελέτες) και 5 (Επιχειρησιακή Έρευνα).

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε Διοίκηση Οργανισμών :

 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ 1990 - 1998 (Υπεύθυνος στον Τομέα : Βιομηχανικής Οργάνωσης - Δομικών Υλικών - Κατασκευών),
 • Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών – ΥΠΕΧΩΔΕ / ΙΟΚ - 1999 - 2006 (Γενικός Διευθυντής).
 • Διευθύνων Σύμβουλος ASE SYNERGY AE έως 5/2012 - Αντιπρόεδρος TEC Επιχειρηματικές Λύσεις έως 9/2015. Εξειδίκευση στον Τομέα της Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στο Περιβάλλον (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ) και στην Οικονομική - Διοικητική Αναδιοργάνωση τους. υποχρεώσεων - Δημιουργία Ρευστότητας, των  Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.

Δραστηριότητες :

 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση – Υλοποίηση Έργων & Υπηρεσιών τους τομείς : α. Αναβάθμιση συστημάτων Οδοφωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, β. Εξορθολογισμός λειτουργίας ΔΕΥΑ – Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης, γ. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Τιμολογιακή Πολιτική των ΦοΔΣΑ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Σχεδιασμός ανταποδοτικών υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας, με έμφαση σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δ. Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και Εμπορικές χρήσεις, με έμφαση στις Δημοτικές Αγορές – Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Επιχειρηματικά Πάρκα, κλπ ανταποδοτικές χρήσεις.
 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση για : κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση και διαχείριση των έργων ΣΔΙΤ ή και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων & Υπηρεσιών.

Επικοινωνία : j.giannaros2012@gmal.com 

                   

 

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη Γ - Κατηγορία 5)

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη Γ - Κατηγορία 3)

Θεόδωρος (Άκης) Χαιδάκης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός :

Συνοπτική αποτύπωση εμπειρίας :

 • Διπλωματούχος Μηχανικός του Αριστοτέλειου (ΑΠΘ) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΑΜ 58135) και Μητρώου Μελετητών στο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΜ 25234), τάξη Πτυχίου Β, κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές  Μελέτες) και τάξη πτυχίου Α, στην κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες).

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε Διοίκηση Οργανισμών Αυτοδιοίκησης - ΔΕΚΟ  :

 • ΕΥΔΑΠ ( Σύμβουλος Διοίκησης),
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας),
 • ΔΕΥΑ Θήρας (Γενικός Διευθυντής),

Εξειδίκευση στον Τομέα της Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στο Περιβάλλον (Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ) και στην Οικονομική - Διοικητική –Τεχνική Αναδιοργάνωση τους.

Δραστηριότητες :

 • Σχεδιασμός - Υλοποίηση διαδικασιών για : Στρατηγική - Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση  των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδικασιών για την : Χρηματοοικονομική Διάρθρωση - Εξυγίανση - Χρήση Χρηματοδοτικών Εργαλείων - Εξοικονόμηση πόρων μέσω αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων - Δημιουργία Ρευστότητας, των  Φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού.
 • Μελέτη – Ωρίμανση – Χρηματοδότηση – Υλοποίηση Έργων & Υπηρεσιών στους τομείς : α. Αναβάθμιση συστημάτων Οδοφωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, β. Εξορθολογισμός λειτουργίας ΔΕΥΑ – Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης, γ. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Τιμολογιακή Πολιτική των ΦοΔΣΑ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Σχεδιασμός ανταποδοτικών υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητας, με έμφαση σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας, δ. Αξιοποίηση Ακινήτων για Τουριστικές και Εμπορικές χρήσεις, με έμφαση στις Δημοτικές Αγορές – Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Επιχειρηματικά Πάρκα, κλπ ανταποδοτικές χρήσεις.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες : Μελέτης – Ωρίμανσης – Χρηματοδότησης για την κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση και διαχείριση  έργων ΣΔΙΤ ή και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών.

Επικοινωνία : thaidakis@gmail.com 

               

 

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη B - Κατηγορία 9)

WW&E IKE - Πτυχίο Μελετών (Τάξη A - Κατηγορία 14)

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης