Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Δημόσιου Τομέα

Open Mall (Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου) - Πρόσκληση

Στη Δράση "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική

Road Lighting_TR_2.0_August_2017

Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Road Lighting

Οδοφωτισμός - ΤΟΤΕΕ Public Consultation

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. ΧΧΧ-2017
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΣΔΕΑ 2018 - ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ1001Β)

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργεια-
κής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης
προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου
ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017.

Ενεργειακές Κοινότητες - Ν. 4513_2018 (ΦΕΚ 9.23.01.2018)

Παράθεση βασική νομοθεσίας - Επεξηγήσεις

Infalia - Βελτιώνω την πόλη μου

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την άμεση επικοινωνία των πολιτών με το Δήμο τους

SLC- Smart Cities Osram

Street Lighting Control Systems

Οδηγός ΣΔΑΕ 2015

Αναλυτικός Οδηγός Σύνταξης ΣΔΑΕ