ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ο Δήμος Μεσσήνης είναι πρώτο έργο ΣΕΑ της χώρας που τίθεται σε λειτουργία, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων (υποδομές οδοφωτισμού, τηλεδιαχείριση και smart utilities) εντός των στόχων (χρονοδιάγραμμα) και των απαιτήσεων (εξοικονόμηση, τηλεδιαχείρισης, βλαβοληψία, κλπ) που είχαν οριστεί. Ανεξάρτητος Ελεγκτής του Έργου: Waste Water & Energy με την 153/2018 απόφαση του Δήμου Μεσσήνης. Στοιχεία έργου: α. Εγγυημένη Εξοικονόμηση 80,69% (3.325.428,07 kWh / Έτος), β. Όφελος Δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 1.290.253,66 € (ΜΟ: 107.521,14 € / έτος), γ, Μείωση αποτυπώματος: 44.105,76 τόνους CO2 (12 έτη), δ. Μηδενισμός εξόδων συντήρησης, προμήθειας κλπ: 2.261.735,98 € και ΜΟ/έτος: 188.478,00 €), ε. Συνολικό όφελος του Δήμου: 3.551.989,64 € (295.999,14 € / έτος).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email