ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Το μεγαλύτερο έργο ΣΕΑ της χώρας βρίσκεται στο 85% της υλοποίησης του και αφορά 32.000 φωτιστικά σημεία (βραχίονες και φωτιστικά κορυφής) στο Δήμο της Ρόδου. Αξίζει να σημειωθεί η αντικατάσταση των λαμπτήρων 23W (τύπου καπελάκι) με ειδικά φωτιστικά αναβαθμίζοντας πλήρως το επίπεδο του φωτισμού στους μικρούς οικισμούς. Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά το 75%, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για τον Δήμο. η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, με έλεγχο του αποτελέσματος ανά τρίμηνο. Ανεξάρτητος Ελεγκτής του Έργου: Waste Water & Energy με την 546/2018 απόφαση του Δήμου Ρόδου. Στοιχεία έργου: α. Εγγυημένη Εξοικονόμηση 76,11% (10.654.304,23 kWh / Έτος), β. Όφελος Δήμου 12ετίας (Έκπτωση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας): 3.707.527,89 € (ΜΟ: 308.960,66 € / έτος), γ. Μείωση αποτυπώματος: 141.086,36 τόνους CO2 (12 έτη), δ. Μηδενισμός συντήρησης, προμήθειας, κλπ: 7.792.123,83 € και ΜΟ/έτος: 649.343,65 €, ε. Συνολικό όφελος Δήμου: 11.499.651,72 € (958.304,31 € / έτος).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email