ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στο νησί της Ζακύνθου ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία. Αφορά την αντικατάσταση 19.000 Φωτιστικών Σωμάτων, με σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Προληπτικής Συντήρησης, αναπτύσσοντας Smart Utilities και μετατρέποντας το νησί σε ένα Smart Island. Ανεξάρτητος Ελεγκτής του Έργου: Waste Water & Energy με την 276/2018 απόφαση του Δήμου Ζακύνθου. Στοιχεία έργου: α. Εγγυημένη Εξοικονόμηση 79,69% (6.408.003,78 kWh / Έτος), β. Όφελος Δήμου 12ετίας (Έκπτωση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας): 2.940.733,27 € (ΜΟ: 245.061,11 € / έτος), γ. Μείωση αποτυπώματος: 85.146,62 τόνους CO2 (12 έτη), δ. Μηδενισμός εξόδων συντήρησης, προμήθειας, κλπ: 3.742.827,68 € και ΜΟ/έτος: 311.902,31 €, ε. Συνολικό όφελος Δήμου: 6.683.560,95 € (556.963,41 € / έτος).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email