Ποιοί είμαστε

Είμαστε η συλλογική φωνή, η εμπειρία και το όραμα των ανθρώπων μας. Αυτή η ιστορία σμηλεύει την εικόνα του οργανισμού που είμαστε σήμερα και εκείνου που σχεδιάζουμε να γίνουμε στο μέλλον. Είμαστε οι άνθρωποι σας.

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των συνθηκών καινοτομίας αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για την νέα εποχή και διαμορφώνουν μια αμφίδρομη και δυναμική σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ένας από τους στόχους είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, η αποτελεσματικότητα και ο εξορθολογισμός της σχέσης κόστους – οφέλους σε κεντρικό επίπεδο. Η επίτευξη της αναβάθμισης των βασικών υποδομών της χώρας (Ενέργεια – Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση – Επεξεργασία Αποβλήτων – Διαχείριση Απορριμμάτων), με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα και κάλυψη των δαπανών μεταξύ άλλων και μέσω της εξοικονόμησης των τελών, αποτελούν βασικό συστατικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και των πολιτών της. Συστατικά στοιχεία θα αποτελέσουν η αναβάθμιση των υποδομών, η δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών υλοποίησης επενδύσεων σε τομείς όπως η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και ο συσχετισμός με νέες ΙοΤ τεχνολογίες, διαδικασίες οι οποίες θα αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυσης των εισοδημάτων αλλά και της γενικότερης ευημερίας. Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, κινείται κι η φιλοσοφία ανάπτυξης της τεχνογνωσίας της εταιρίας μας, η οποία μέσω των καθημερινών ενεργειών της προβαίνει στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων.