Η ιστορία μας

Η WW&E σήμερα

Η WW&E σήμερα είναι ένας εδραιωμένος και αναγνωρισμένος οργανισμός που επιλέγεται από φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τις βιώσιμες λύσεις σε πόλεις και τη συμβουλευτική στον κρίσιμο τομέα των υποδομών (ενέργεια – διαχείριση υδατικών πόρων & απορριμμάτων). 

Συνεχίζουμε και προσθέτουμε εμπειρία στην ομάδα μας και διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργατών μας, ενώ προσαρμοζόμαστε στις αυριανές μας προκλήσεις. 

Οι άνθρωποι μας έχουν όραμα, δημιουργικότητα, γνώση και αυτά αντικατοπτρίζονται στις διαδικασίες μας και βελτιώνονται με την έρευνα και την εξέλιξη.

Έχουμε μάθει και έχουμε αποδείξει ότι η βιώσιμη σκέψη αποφέρει πραγματική αξία στους πελάτες μας, στους φορείς στους οποίους δουλεύουμε, ανεξαρτήτως τομέα ή πρόκλησης. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο βασικός άξονας προώθησης, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, σε ότι αφορά τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διατήρηση και εξέλιξη.

Σχεδιάζοντας για το μέλλον

Η WW&E επενδύει συνεχώς στην καινοτομία, αναλύοντας νέα δεδομένα, θεσμικά πλαίσια και ευκαιρίες στη χώρα, σχεδιάζοντας στρατηγικές με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όπως η δημιουργία και η υλοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακών κοινοτήτων και η προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των πλαστικών, της επαχρησιμοποιήσης του νερού, τον εξορθολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος, την ενεργειακή ανεξαρτησία και άλλα.

  • Είμαστε ευτυχείς όταν συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και τη γνώση μας για να προετοιμάζουμε τις πόλεις, τις κοινότητες και τους πελάτες μας να σχεδιάσουν δράσεις για το μέλλον.

  • Σχεδιάζουμε υποδομές για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και ενεργειακά ανεξάρτητες πόλεις, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κοινωνικό – οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Η ομάδα της WW&E παράγει υλικό και μοιράζεται τη γνώση της για το σχεδιασμό βιώσιμων έργων προς αναζήτηση καινοτόμων λύσεων πάντα σε σχέση με το τι μπορεί να φέρει το μέλλον.

atlantic-ocean-cloudy-fog-2508825

Σχεδιάζοντας τη μελλοντική ηγεσία

Θόδωρος Χαϊδάκης – Ως Διευθύνων Σύμβουλος, διαθέτοντας πάνω από (25) εικοσιπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει τη συνολική ευθύνη στους τομείς υπηρεσιών της WW&E, παρέχοντας τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές λύσεις σε κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και σε οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Ένα βασικό στοιχείο του ρόλου του είναι να εξασφαλίζει συνέπεια στη συνεχή πρόοδο των υπηρεσιών στους πελάτες μας. Είναι επικεφαλής στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία της WW&E. Για την ακρίβεια, διευθύνει τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και το προσωπικό αυτής, που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων, σχεδιάζει μοντέλα και τεχνικές διαχείρισης, προτάσεις αναδιάρθρωσης, υλοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων. Στο παρελθόν, έχει υπάρξει σύμβουλος στρατηγικής και ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των αληθινών θεμάτων και στη λύση των σοβαρών πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι ηγετικές θέσεις που κατείχε, περιλαμβάνουν λειτουργικά, στρατηγικά και εμπορικά στοιχεία, όπου έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων οργανισμών αλλά και στην επίτευξη κρίσιμων στρατηγικών στόχων που είχαν τεθεί από την διοίκηση αυτών.

Ιωάννης Γιάνναρος – Ως Γενικός Διευθυντής, ηγείται των Οικονομικών Υπηρεσιών της WW&E με έμφαση στη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων. Διαθέτει πάνω από (25) εικοσιπέντε χρόνια εμπειρίας στον περιβαλλοντικό τομέα με έμφαση στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Έχει διευθύνει μια σειρά σχετικά με την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου και έρευνας ευκαιριών για την κυκλική οικονομία, μεθόδων δημοπράτησης για δημόσιους οργανισμούς υποστήριξης για την ανάπτυξη οικονομικών επιχειρησιακών μοντέλων, ανασκόπησης κατανομής ενεργητικού και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης. Έχει υποστηρίξει στο παρελθόν Υπουργεία (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών), Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως Υπεύθυνος Τομέας Κατασκευών – Δομικών Υλικών), Κυβερνητικούς Οργανισμούς και άλλους με σκοπό να κατανοήσουν τα προτερήματα των μοντέλων εξοικονόμησης πόρων και κυκλικής οικονομίας.

environment-flora-foliage-2537632

Εταιρική Ευθύνη

Για να πετύχουμε το σκοπό μας, δουλεύουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη μας, των ανθρώπων μας και των κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μας για να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε την εταιρική μας ευθύνη σαν μέρος της συνεχούς μας προόδου και της ευθύνης μας να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.

Εστιάζουμε στα παρακάτω:

  • Συμμετοχικότητα
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Ισότητα και Ποικιλομορφία
  • Ανακύκλωση

Διαχείριση Ποιότητας

H Waste Water & Energy ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κάτωθι προτύπων:

adults-analysis-brainstorming-1661004